SEMINAR WILLEMS
11.-13. september 2020
prostori GŠ Rakovnik

Seminar je namenjen diplomiranim pedagogom, ki so člani Društva Willems, in udeležencem usposabljanja za Willemsove učitelje.

Poleg predavanj in delavnic s področja Willemsove glasbene pedagogike, ki jih bodo vodili Franca Bertoli Cividino, Ugo Cividino, Mateja Tomac Calligaris in Ivana Dizdarević, bomo lahko prisluhnili tudi priznanemu skladatelju in dirigentu Stevenu Loyu, ki nam bo približal dela sodobnih ustvarjalcev in poglobil naše razumevanje sodobne glasbe.

Na seminarju bodo prikazane tudi inštrumentalne učne ure z otroki v živo s poudarkom na improvizaciji, igranju po posluhu in branju »a vista«.

Seminar bo potekal v prostorih GŠ Rakovnik (Rakovniška 6, Ljubljana).

Cena za udeležence usposabljanja: 170 €

Cena za že diplomirane pedagoge, ki so člani Društva Willems: 120 €

Ob prijavi je potrebno predplačilo v višini 50 € na račun Slovenskega društva za glasbeno pedagogiko Willems. Preostanek kotizacije boste poravnali na osnovi računa, ki vam ga bomo izdali po opravljenem seminarju. Plačilo izvedete z bančnim nakazilom, podatki društva so navedeni na prijavnici.

Rok prijave: 8. september 2020


PREDSTAVITVENI SEMINAR WILLEMS
ZA VSE, KI SE PRVIČ SREČUJEJO S PEDAGOGIKO PO NAČELIH EDGARJA WILLEMSA
sobota, 12. september 2020
prostori GCEW
 

Na seminarju bomo predstavili pedagoška načela Edgarja Willemsa, znamenitega glasbenega pedagoga belgijskega rodu. Willems je izhajal iz dejstva, da je občutek za glasbo potencialno navzoč v vsakem človeku in da ga je s primerno vzgojo mogoče prebuditi in ga razvijati že od ranega otroštva naprej. Na vseh področjih pedagoške dejavnosti se je na zelo naraven način posluževal izključno glasbenih sredstev. Zavzemal se je za vsestransko glasbeno vzgojo, ki pomembno prispeva k uravnoteženemu motoričnemu, čustvenemu, spoznavnemu in socilanemu razvoju ter tem k širši in celostni osebnostni rasti. Svoj koncept je tudi filozofsko, psihološko in pedagoško utemeljil.
Seminar je namenjen učiteljem skupinskega pa tudi individualnega pouka v glasbenih šolah, učiteljem glasbenega pouka v osnovnih šolah, vzgojiteljem in vsem, ki se zanimajo za naraven in celosten pristop h glasbeni vzgoji za predšolske in šolske otroke.

Še posebej je seminar namenjen vsem, ki se zanimajo za izobraževanje učiteljev po Willemsovih pedagoških načelih. Slušateljem, ki se bodo odločili za vključitev v program celoletnega izobraževanja, bomo kotizacijo za enodnevni seminar odšteli od šolnine.

Predavateljica: Mateja Tomac Calligaris

Prostori Glasbenega centra Edgar Willems
Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana
Kotizacija: 40 eur

Rok prijave: 10. september 2020

 IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI

IZOBRAŽEVANJA ZA VRTCE, OSNOVNE IN GLASBENE ŠOLE izvajamo tudi po naročilu

Za ponudbo nam pišite na willems@drustvo-willems.si