Status aktivnega Willemsovega učitelja, kot ga določa Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems® , pridobijo učitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:


- dokončana ustrezna izobrazba (Pedagoška diploma Willems®, Certifikat Willems®, Didaktična diploma Willems®),

- aktivno poučevanje po Willemsovih pedagoških načelih,

- članstvo v Slovenskem društvu za glasbeno pedagogiko Willems®,

- redno izobraževanje na področju Willemsove glasbene pedagogike,

PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS: diplomanti lahko izvajajo vse stopnje Glasbenega uvajanja ter Solfeggio po Willemsovih pedagoških načelih.

CERTIFIKAT WILLEMS: imetniki certifikata lahko izvajajo glasbeno vzgojo po Willemsovih pedagoških načelih v okviru njihovega profesionalnega udejstvovanja (osnovne šole, vrtci, bolnice, domovi za upokojence, paliativa, terapevtska dejavnost idr.).

DIDAKTIČNA DIPLOMA WILLEMS: imetniki didaktične diplome v centrih za usposabljanje pod okriljem Mednarodne federacije Willems® vodijo in izvajajo program Usposabljanje za Willemsove učitelje ter podobne izobraževalne dejavnosti (predavanja na seminarjih, delavnicah, konferencah ipd.). 

Status aktivnega Willemsovega učitelja je namenjen zaščiti in podpori Willemsovih učiteljev na področju Slovenije.

CERTIFIKAT WILLEMS

- Kosuta Tea

- Peršin Majda

- Smolej Fritz Barbara

- Vendramin Urša

PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS

- Bedenik Doroteja

- Cetinski Nataša

- Demšar Urška

- Dizdarević Ivana

- Einfalt Barbara

- Janjoš Rikardo

- Jelenc Drozg Eva

- Klinc Andreja

- Klun Korošec Marijana

- Kolbezen Sušnik Mojca

- Koren Danaja

- Košir Una

- Muhič Marinka

- Pavkovič Anita

- Piber Nuša

- Podboj Alenka

- Podgornik Manca

- Račič Ajda

- Sajovic Loredana

- Stubelj Vilma

- Troha Gašper

DIDAKTIČNA DIPLOMA WILLEMS

- Tomac Calligaris Mateja