PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS®

Usposabljanje za Pedagoško diplomo Willems traja tri leta. Namenjeno je izobraženim glasbenikom, ki delujejo na pedagoškem področju, na področju glasbene terapije, na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in drugje ter bi želeli obogatiti, nadgraditi in izpopolniti svoje delo.

Usposabljanje zajema raznovrstne glasbene vsebine (funkcije človeškega telesa v vseh glasbenih vsebinah, celostni slušni razvoj, občutek za ritem in metriko, vokalna kultura in petje, praktična vokalna in instrumentalna harmonija, poslušanje glasbe in branje orkestrskih partitur glede na razvoj glasbenega jezika idr.) in pedagoške vsebine (učne ure s področja psihopedagogike, spoznavanje raznih pedagoških metod 20. stoletja, Willemsov praktični pouk (neposredno in preko videa), pedagoška progresivnost glasbenega uvajanja (tri stopnje) do aktivnega solfeggia in inštrumentalnih začetkov po Edgarju Willemsu, obvladanje štirinajstih pedagoških tematik idr.). Vodijo ga dva francoska predavatelja (Béatrice Westphal Chapuis in Christophe Lazerges) ter dve slovenski predavateljici (Mateja Tomac Calligaris in Ivana Dizdarević Đuričić). Predavanja francoskih predavateljev so prevajana v slovenščino.

Razpis za vpis v  program usposabljanja razpišemo vsako leto na začetku šolskega leta. Program izvedemo na podlagi zadostnega števila kandidatov. Vse zainteresirane pred vpisom vabimo na naš  predstaviteni seminar, kjer boste lahko spoznali način glasbene vzgoje po Edgarju Willemsu (več v rubriki seminarji). Več o usposabljanju si lahko preberete v Notranjem pravilniku, na voljo smo vam tudi na elektronskem naslovu willems@drustvo-willems.si ali na številki 041 851 622.

LOKACIJA in PREDAVATELJI 
Oba programa bosta potekata v Ljubljani na Glasbenem centru Edgar Willems, Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana. Usposabljanje vodijo: Béatrice Westphal-Chapuis in Christophes Lazerges (vodji usposabljanja pri Mednarodni federaciji Willems® v Lyonu, Francija) ter Mateja Tomac Calligaris in Ivana Dizdarević Đuričić iz Slovenije. Vsa predavanja so prevajana v slovenščino.

UPOSABLJANJE ZA PEDAGOŠKO DIPLOMO WILLEMS ® - NOTRANJI PRAVILNIK

Besedilo v nadaljevanju ureja administrativni in institucionalni vidik usposabljanja Willems®, ki ga je Upravni svet Mednarodne federacije Willems® sprejel v Irigny-ju v Franciji dne 25. maja 2014.

Usposabljanje za Pedagoško diplomo Willems® traja 3 leta in obsega v celoti 315 ur, v katere niso zajeti izpiti.

OBSEG

 • 1. letnik:

  • 80 ur predavanj (predavanja se začno sočasno z začetkom šolskega leta),

  • 6 ur izpitnega preverjanja,

  • 1 poletni seminar ali 1 Mednarodni kongres v trajanju 20-ih ur,

  • 1 individualni razgovor.

 • 2. letnik:

  • 85 ur predavanj (predavanja se začno sočasno z začetkom šolskega leta),

  • 8 ur izpitnega preverjanja,

  • 1 poletni seminar ali 1 Mednarodni kongres v trajanju 20-ih ur,

  • 2 individualna razgovora.

 • 3. letnik:

  • 90 ur predavanj (predavanja se začno sočasno z začetkom šolskega leta),

  • 12 ur izpitnega preverjanja,

  • 1 poletni seminar ali 1 mednarodni kongres v trajanju 20-ih ur,

  • 2 individualna razgovora,

  • 1 zaključno preverjanje + mednarodni seminar, kjer potekalo zaključni izpiti, v

   trajanju treh ali štirih dni.

CENA USPOSABLJANJA *
* (društvo si pridržuje pravico do spremembe cen za posamezen letnik)

 1. letnik........1150,00 eur
 2. letnik......1300,00 eur
 3. letnik......1450,00 eur

Kotizacija se poravna v več obrokih. V kotizacijo niso všteti stroški poletnega seminarja (prb. 200 eur + morebitni stroški poti in nastanitve) oziroma mednarodnega kongresa (prb. 380 do 400 eur + stroški poti in nastanitve).

MEDNARODNI KONGRESI IN POLETNI SEMINARJI

Mednarodni kongresi potekajo vsaka tri leta.

V letih, ko kongres ni organiziran, vsak center za usposabljanje organizira nacionalni poletni seminar.

Zasedanje za zaključne ustne izpite za Diplomo, ki zajema tako pripravo na izpite, kot dejanske izpite, in ki glede na število kandidatov traja od 3-4 dni, poteka pred poletnim seminarjem ali pred kongresom, če je tistega leta kongres organiziran. To zasedanje se imenuje Mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite in zajema pregled in izvedbo izpitnih nalog za kandidate, ki so pozitivno opravili pisne izpite.

Mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite je lahko organiziran izven centra za usposabljanje, ki ga obiskuje kandidat. Pedagoška diploma za glasbeno vzgojo Willems® je podeljena kandidatom, ki uspešno opravijo obveznosti, in sicer ob koncu mednarodnega kongresa ali mednarodnega poletnega seminarja. Udeležba kandidata na kongresu ali seminarju je obvezna.

POTRDITEV

Pedagoška diploma za glasbeno vzgojo Willems® je podeljena kandidatom, ki opravijo naslednje obveznosti:

 • 3 leta usposabljanja, opravljeni letni izpiti oziroma preverjanja za vsak posamezen letnik in pozitiven zaključni izpit. Letna preverjanja za 1. in 2. letnik (D1 in D2), ki so obvezna, predstavljajo preverjanja za prehod v naslednji letnik in obsegajo predvsem vsebine, ki v nadaljnjih letnikih ne bodo obravnavane. Rezultati teh izpitov služijo predvsem temu, da se po potrebi program naslednjega letnika prilagodi individualnim potrebam.
 • Zaključni izpit obsega štiri področja: pisni del, ustni del, praktično učno uro z učenci kandidata (video posnetek) in pogovor s komisijo. Pristop k ustnemu izpitu je mogoč po pozitivno opravljenem pisnem izpitu. Dopuščajo se do 3 nezadostne ocene v sklopu vseh posameznih izpitnih nalog, ki so predvidene za Diplomo, pod pogojem, da je povprečje višje od 14/20.
 • 3 seminarji: mednarodni kongres ali poletni seminar.
 • Prisotnost na urah usposabljanja med šolskim letom v minimalnem obsegu 75% (+ prisotnost na mednarodnem kongresu ali poletnem seminarju).

V času svojega usposabljanja kandidat torej obišče en kongres in dva poletna seminarja. Če je na katerem od teh dogodkov odsoten, mora obiskati naslednji seminar ali naslednji kongres, ob zaključku le-tega pa mu je podeljena diploma.