PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS®

Dveletni program usposabljanja za Pedagoško diplomo Willems® je namenjen izobraženim glasbenikom, ki delujejo na pedagoškem področju, predvsem učiteljem inštrumentalnega in skupinskega pouka v glasbenih šolah, pa tudi drugim. Je program, ki poteka pod okriljem Mednarodne federacije Willems®.

Program izobraževanja zajema:

  • glasbene vsebine: celostni slušni razvoj, občutek za ritem in metriko, občutek za melodijo, vokalno kulturo in petje, ritmično in melodično improvizacijo, praktično vokalno in inštrumentalno harmonijo, gibanje ob glasbi,
  • pedagoške vsebine: tri stopnje glasbenega uvajanja, »živ« solfeggio, inštrumentalni pouk – preko spoznavanja Willemsovega koncepta in preko neposrednega spremljanega pedagoškega dela udeležencev.

V program usposabljanja se lahko vpišejo kandidati s končanim univerzitetnim študijskim programom I. stopnje smeri glasbena umetnost ali glasbena pedagogika ali enakovrednim glasbenim znanjem, ki ga izkažejo na sprejemnem izpitu (razvite glasbene veščine, solfeggio, instrument, osnovna harmonija)

LOKACIJA in PREDAVATELJI 

Izobraževanje poteka v prostorih Glasbenega centra Edgar Willems, Ob dolenjski železnici 182 v Ljubljani, vodita ga Mateja Tomac Calligaris in Ivana Dizdarević Đuričić.

OBSEG

1. letnik:
- 80 ur predavanj
- 8 ur izpitnega preverjanja
- poletni seminar ali mednarodni kongres

2. letnik:
- 84 ur predavanj
- 2 individualna razgovora
- 12 ur pisnega izpitnega preverjanja
- 12 ur priprav in ustnega izpitnega preverjanja
- poletni seminar ali mednarodni kongres

CENA USPOSABLJANJA (velja za posamezen letnik)*

1.540 eur

za študente 1.400 eur (ob priložitvi veljavnega potrdila o vpisu)

Kotizacija se poravna v več obrokih, vanjo niso všteti:

- stroški poletnega seminarja (3 dni) oziroma mednarodnega kongresa (5 dni)

- stroški priprav na ustne izpite (ki potekajo v dneh pred zaključnimi diplomskimi izpiti)

Udeležba na poletnem seminarju, mednarodnem kongresu in pripravah na zaključne ustne izpite predstavlja obvezen del procesa usposabljanja.

* Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems si pridržuje pravico do spremembe oz. prilagoditve cene.

DATUMI USPOSABLJANJA V 2023/2024 (2. LETNIK)

Oktober: 14. in 21.
November: 11. in 18.
December: 2.
Januar: 13. in 27.
Februar: 3. in 17.
Marec: 9. in 23.
April: 6. in 20.
Maj: 11. in 18.

Usposabljanje poteka ob sobotah po urniku od 9:00 do 16:30 z vmesnimi odmori.

Pisni izpiti: 1. in 2. junij 2024 (Ljubljana)

Poletni seminar: 8.-10. julij 2024 (Ljubljana)

Priprava in ustni izpiti (diploma): julij 2024 (Barcelona)

Mednarodni poletni seminar: 18.-21. julij 2024 (Barcelona)

DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Pedagoška diploma Willems® se podeli kandidatom, ki opravijo naslednje obveznosti:

  • 2 leti usposabljanja, opravljeni letni izpiti oziroma preverjanja za vsak posamezen letnik in pozitiven zaključni izpit,
  • udeležba na enem kongresu in enem poletnem seminarju,
  • prisotnost na urah usposabljanja med šolskim letom v minimalnem obsegu 75%.

MEDNARODNI KONGRESI IN POLETNI SEMINARJI

Mednarodni kongresi potekajo vsaki dve leti. V letih, ko kongres ni organiziran, vsak center za usposabljanje organizira nacionalni poletni seminar.

Zasedanje za zaključne ustne izpite za diplomo, ki zajema tako pripravo na izpite kot dejanske izpite, in ki glede na število kandidatov traja od 3-4 dni, poteka pred poletnim seminarjem ali pred kongresom, če je tistega leta organiziran kongres. To zasedanje se imenuje Mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite in zajema pregled in izvedbo izpitnih nalog za kandidate, ki so pozitivno opravili pisne izpite.

Mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite je lahko organiziran izven centra za usposabljanje, ki ga obiskuje kandidat. Pedagoška diploma za glasbeno vzgojo Willems® je podeljena kandidatom, ki uspešno opravijo obveznosti, in sicer ob koncu mednarodnega kongresa ali mednarodnega poletnega seminarja. Udeležba kandidata na kongresu ali seminarju je obvezna.