CERTIFIKAT ZA GLASBENO VZGOJO WILLEMS®

Usposabljanje za Certifikat za glasbeno vzgojo Willems je namenjeno vsem, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja, na terapevtskem področju, na področju socialnega razvoja, inkluzije in podobno, ter bi želeli v svoje delo vključiti več glasbe. Poznavanje Willemsovih pedagoških načel lahko obogati in izpopolni delo učiteljev, vzgojiteljev, terapevtov in vseh, ki jim glasba predstavlja pomemben del profesionalnega udejstvovanja. Za vpis v program zadostuje nekaj osnovnega glasbenega znanja.

Usposabljanje traja dve leti in zajema raznovrstne glasbene vsebine (funkcije človeškega telesa v vseh glasbenih vsebinah, celostni slušni razvoj, občutek za ritem in metriko, vokalna kultura in petje, poslušanje glasbe idr.) in pedagoške vsebine (učne ure s področja psihopedagogike, spoznavanje raznih pedagoških metod 20. stoletja, Willemsov praktični pouk (neposredno in preko videa), pedagoška progresivnost glasbenega uvajanja idr.). 

Vpis v program usposabljanja za Certifikat Willems odpremo v začetku šolskega leta. Program izvedemo na podlagi zadostnega števila kandidatov. Vse zainteresirane pred vpisom vabimo na naš predstavitveni seminar, kjer boste lahko spoznali način glasbene vzgoje po Edgarju Willemsu (več v rubriki seminarji).  Če bi želeli več informacij, nam prosim pišite na naslov willems@drustvo-willems.si ali nas pokličite na 041 851 622.

SPLOŠNE INFORMACIJE

VPIS V USPOSABLJANJE ZA WILLEMSOVE UČITELJE - CERTIFIKAT WILLEMS®  poteka do 1. 10. 2021. Izpolnjeno vpisnico pošljite na naslov willems@drustvo-willems.si.

LOKACIJA in PREDAVATELJI 
Usposabljanje poteka v Ljubljani na Glasbenem centru Edgar Willems, Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana. V letu 2021/2022 ga bosta vodili Mateja Tomac Calligaris in Ivana Dizdarević-Djuričić.

OBSEG IN CENA USPOSABLJANJA
Usposabljanje za Certifikat za glasbeno vzgojo Willems® poteka 2 leti v skupnem trajanju 170 ur predavanj (iz tega so izvzeta preverjanja in izpiti).

OBSEG

 • 1. letnik:

  • 64 ur predavanj

  • 4 ure izpitnega preverjanja

  • 1 poletni seminar ali 1 Mednarodni kongres v trajanju 20-ih ur

 • 2. letnik:

  • 64 ur predavanj

  • 6 ur izpitnega preverjanja

  • 1 poletni seminar ali 1 mednarodni kongres v trajanju 20-ih ur

CENA USPOSABLJANJA *
* (društvo si pridržuje pravico do spremembe cen za posamezen letnik)

 1. letnik.......950,00 eur
 2. letnik......970,00 eur

Kotizacija se poravna v štirih obrokih. V kotizacijo niso všteti stroški poletnega seminarja (prb. 200 eur + morebitni stroški poti in nastanitve) oziroma mednarodnega kongresa (prbl. 380 do 400 eur + stroški poti in nastanitve).

MEDNARODNI KONGRESI IN POLETNI SEMINARJI

Mednarodni kongresi potekajo vsaka tri leta.

V letih, ko kongres ni organiziran, vsak center za usposabljanje organizira nacionalni poletni seminar.

Mednarodni seminar za pripravo na zaključne izpite je lahko organiziran izven centra za usposabljanje, ki ga obiskuje kandidat. Certifikat Willems® je podeljen kandidatom, ki uspešno opravijo obveznosti, in sicer ob koncu mednarodnega kongresa ali mednarodnega poletnega seminarja. Udeležba kandidata na kongresu ali seminarju je obvezna.

POTRDITEV

Certifikat Willems® je podeljen kandidatom, ki opravijo naslednje obveznosti:

 • 2 leti usposabljanja, opravljeni letni izpiti oziroma preverjanja za vsak posamezen letnik in pozitiven zaključni izpit.
 • Zaključni izpit: pristop k ustnemu izpitu je mogoč po pozitivno opravljenem pisnem izpitu. Dopuščajo se do 3 nezadostne ocene v sklopu vseh posameznih izpitnih nalog, pod pogojem, da je povprečje višje od 14/20.
 • 2 seminarja: mednarodni kongres ali poletni seminar.
 • Prisotnost na urah usposabljanja med šolskim letom v minimalnem obsegu 75% (+ prisotnost na mednarodnem kongresu ali poletnem seminarju).