Slovensko društvo za glasbeno pedagogiko Willems vabi k vpisu v program 

PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS®

Dveletni program usposabljanja za učitelje glasbe

Pridite in se naučite delati v skladu z Willemsovim pristopom, ki ga že dolgo izvajamo tudi v Sloveniji in ki bogati pedagoško prakso v glasbenih šolah in drugod. Naj bodo vaši učenci vodeni po preizkušenem konceptu, ki bo v njihovo glasbeno rast prinašal veselje in ljubezen do glasbe.

Močne točke Willemsovega pedagoškega predloga so:

  • izjemno kvaliteten program glasbenega uvajanja, s katerim otroke odlično pripravimo na pouk inštrumenta in solfeggia,
  • »živ« solfeggio, ki je osnovan na glasbenem ušesu in prebujenem občutku za ritem ter vsebuje poleg klasičnih vsebin tudi aktivno in vodeno poslušanje glasbe, progresivno delo na področju slušnega prepoznavanja glasbenih elementov (intervalov, akordov, lestvic...), improvizacijo, izrazno gibanje in petje,
  • pouk inštrumenta, ki izhaja iz vsebin glasbenega uvajanja in se navezuje na dejavnosti živega solfeggia; poleg spoznavanja inštrumenta in dela na tehniki in literaturi zajema tudi igranje po posluhu, improvizacijo in branje a vista.

Edgar Willems je izhajal iz dejstva, da je občutek za glasbo potencialno navzoč v vsakem človeku in da ga je s primerno vzgojo mogoče prebuditi in razvijati že od ranega otroštva naprej. Na vseh področjih pedagoške dejavnosti se je na zelo naraven način posluževal izključno glasbenih sredstev. Zavzemal se je za vsestransko glasbeno vzgojo, ki pomembno prispeva k uravnoteženemu motoričnemu, čustvenemu, spoznavnemu in socialnemu razvoju, ter s tem k širši in celostni osebnostni rasti.