PREDSTAVITVENI SEMINAR WILLEMS®

SOBOTA, 14. SEPTEMBER 2019

9:00-14:00, GCEW Ljubljana

Na seminarju bomo predstavili pedagoška načela Edgarja Willemsa, znamenitega glasbenega pedagoga belgijskega rodu. Willems je izhajal iz dejstva, da je občutek za glasbo potencialno navzoč v vsakem človeku in da ga je s primerno vzgojo mogoče prebuditi in ga razvijati že od ranega otroštva naprej. Na vseh področjih pedagoške dejavnosti se je na zelo naraven način posluževal izključno glasbenih sredstev. Zavzemal se je za vsestransko glasbeno vzgojo, ki pomembno prispeva k uravnoteženemu motoričnemu, čustvenemu, spoznavnemu in socialnemu razvoju ter s tem k širši in celostni osebnostni rasti. Svoj koncept je tudi filozofsko, psihološko in pedagoško utemeljil.

Seminar je namenjen učiteljem skupinskega pa tudi individualnega pouka v glasbenih šolah, učiteljem glasbenega pouka v osnovnih šolah, vzgojiteljem in vsem, ki se zanimajo za naraven in celosten pristop h glasbeni vzgoji za predšolske in šolske otroke.

Še posebej je seminar namenjen vsem, ki se zanimajo za izobraževanje učiteljev po Willemsovih pedagoških načelih. Slušateljem, ki se bodo odločili za vključitev v program celoletnega izobraževanja, bomo kotizacijo za enodnevni seminar odšteli od šolnine.

Na seminarju bo v živo prikazana tudi učna ura z učenci Glasbenega centra Edgar Willems.

Predavateljici: Mateja Tomac Calligaris, Una Košir
Prostori Glasbenega centra Edgar Willems
Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana
Kotizacija: 50 eur

 

Izpolnjeno prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu pošljite do torka, 10. 9. 2019, na naslov willems@drustvo-willems.si.

Za več informacij nam pišite ali nas pokličite na 041 851 622.

 IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI

IZOBRAŽEVANJA ZA VRTCE, OSNOVNE IN GLASBENE ŠOLE izvajamo tudi po naročilu

Za ponudbo nam pišite na willems@drustvo-willems.si