USPOSABLJANJE ZA WILLEMSOVE UČITELJE 
V ŠOLSKEM LETU 2018/19


PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS®


DATUMI USPOSABLJANJ V 2018/19*

*usposabljanja so predvidena ob sobotah in nedeljah, vendar si društvo pridržuje pravico, da po potrebi del usposabljanja izvede tudi v petek zvečer, pred predvidenim vikendom usposabljanja

 

6. in 7. OKTOBER 2018 - 17. in 18. NOVEMBER 2018 - 8. in 9. DECEMBER 2018

26. in 27. JANUAR 2019 - 23. in 24. FEBRUAR 2019 - 23. in 24. MAREC 2019 -

27. in 28. APRIL 2019 - (v mesecu maju usposabljanje ni predvideno)

 8. in 9. JUNIJ 2019 (usposabljanje, letni izpiti in preverjanja)

4. POLETNI SEMINAR WILLEMS: 29. - 31. avgust 2019



CERTIFIKAT WILLEMS®


DATUMI USPOSABLJANJ V 2018/19*

*usposabljanja so predvidena ob sobotah, vendar si društvo pridržuje pravico, da po potrebi del usposabljanja izvede tudi v petek zvečer, pred predvidenim vikendom usposabljanja

 

20. OKTOBER 2018 - 10. NOVEMBER 2018 - 1. DECEMBER 2018

12. JANUAR 2019 - 2. FEBRUAR 2019 - 2. MAREC 2019 -

6. APRIL 2019 - (v mesecu maju usposabljanje ni predvideno)

15. JUNIJ 2019 (usposabljanje, letni izpiti in preverjanja)

4. POLETNI SEMINAR WILLEMS: 29. - 31. avgust 2019