CERTIFIKAT ZA GLASBENO VZGOJO WILLEMS


  Usposabljanje za Certifikat za glasbeno vzgojo Willems je namenjeno vsem, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja, na terapevtskem področju, na področju socialnega razvoja, inkluzije in podobno ter bi želeli v svoje delo vključiti več glasbe. Poznavanje Willemsovih pedagoških načel lahko obogati in izpopolni delo učiteljev, vzgojiteljev, terapevtov in vseh, ki jim glasba predstavlja pomemben del profesionalnega udejstvovanja. Za vpis v program zadostuje nekaj osnovnega glasbenega znanja. 

  Usposabljanje traja dve leti in zajema raznovrstne glasbene vsebine (funkcije človeškega telesa v vseh glasbenih vsebinah, celostni slušni razvoj, občutek za ritem in metriko, vokalna kultura in petje, poslušanje glasbe idr.) in pedagoške vsebine (učne ure s področja psihopedagogike, spoznavanje raznih pedagoških metod XX. stoletja, Willemsov praktični pouk (neposredno in preko videa), pedagoška progresivnost glasbenega uvajanja idr.). V letošnjem šolskem letu ga vodita dva predavatelja: Béatrice Westphal Chapuis in Christophe Lazerges (Francija). Vsa predavanja so prevajana v slovenščino.

  Razpis za vpis v program usposabljanja odpremo vsako leto na začetku šolskega leta. Program izvedemo na podlagi zadostnega števila kandidatov. Vse zainteresirane pred vpisom vabimo na naše seminarjena katerih boste lahko spoznali način glasbene vzgoje po Edgarju Willemsu (informacije o seminarjih so objavljene na naši spletni strani).  V kolikor bi želeli več informacij, nam prosim pišite na naslov: willems@drustvo-willems.si.


SPLOŠNE INFORMACIJE

VPIS

 V mesecu septembru odpremo razpis za vpis v programe Usposabljanje za Willemsove učitelje. Na podlagi zadostnega števila prijav za posamezen program (Certifikat za glasbeno vzgojo Willems® ali Pedagoška diploma Willems®) v mesecu oktobru izvedemo vpis v programe. Razpis je objavljen na spletni strani društva, o začetku vpisa vse zainteresirane obveščamo po elektronski pošti. V program se lahko vpišete tudi brez prijave na razpis. Več informacij o programih poiščite na naši spletnih straneh, nama pišite na: willems@drustvo-willems.si ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Prijava na razpis vas v nobenem primeru ne zavezuje k vpisu v program. Prijava za razpis ni pogoj za vpis v program.


LOKACIJA in PREDAVATELJI 
Oba programa bosta potekata v Ljubljani na Glasbenem centru Edgar Willems, Ob dolenjski železnici 182, Ljubljana. Usposabljanje vodijo: Béatrice Westphal-Chapuis in Christophes Lazerges (vodji usposabljanja pri Mednarodni federaciji Willems® v Lyonu, Francija) ter Mateja Tomac Calligaris in Klavdija Zorjan Škorjanec iz Slovenije. Vsa predavanja so prevajana v slovenščino.


OBSEG IN CENA USPOSABLJANJA

Usposabljanje za Certifikat za glasbeno vzgojo Willems® poteka 2 leti v skupnem trajanju 170 ur predavanj (iz tega so izvzeta preverjanja in izpiti).


OBSEG

 • -  1. letnik:

  • 64 ur predavanj (predavanja se začno sočasno z začetkom šolskega leta)

  • 4 ure izpitnega preverjanja

  • 1 poletni seminar ali 1 Mednarodni kongres v trajanju 20-ih ur

  • 1 ura individualnih razgovorov

 • -  2. letnik:

  • 64 ur predavanj (predavanja se začno sočasno z začetkom šolskega leta)

  • 6 ur izpitnega preverjanja

  • 1 poletni seminar ali 1 Mednarodni kongres v trajanju 20-ih ur

  • 1 ura individualnih razgovorov


CENA USPOSABLJANJA *
* (društvo si pridržuje pravico do spremembe cen za posamezen letnik)

 1. letnik...... 950,00 eur (študenti 850,00 eur)
 2. letnik...... 950,00 eur (študenti 850,00 eur)

Kotizacija se poravna v več obrokih. V kotizacijo niso všteti stroški poletnega seminarja (prb. 200 eur + morebitni stroški poti in nastanitve) oziroma mednarodnega kongresa (prb. 380 do 400 eur + stroški poti in nastanitve).