Status aktivnega Willemsovega učitelja pridobijo učitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- dokončana ustrezna izobrazba (Pedagoška diploma Willems®, Certifikat Willems®, Didaktična diploma Willems®),

- aktivno poučevanje po Willemsovih pedagoških načelih,

- redno izobraževanje na področju Willemsove glasbene pedagogike.


PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS®: diplomanti lahko izvajajo vse stopnje Glasbenega uvajanja ter Solfeggio po Willemsovih pedagoških načelih. 

CERTIFIKAT WILLEMS®: imetniki certifikata lahko izvajajo glasbeno vzgojo po Willemsovih pedagoških načelih v okviru njihovega profesionalnega udejstvovanja (osnovne šole, vrtci, bolnice, domovi za upokojence, paliativa, terapevtska dejavnost idr.).

DIDAKTIČNA DIPLOMA WILLEMS®: imetniki didaktične diplome v centrih za usposabljanje pod okriljem Mednarodne federacije Willems vodijo in izvajajo program Usposabljanje za Willemsove učitelje ter predavajo na seminarjih, posvečenih Willemsovi glasbeni pedagogiki.  (spletna stran še v izdelavi - končamo do 30. 8. 2018)