Status aktivnega Willemsovega učitelja pridobijo učitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- dokončana ustrezna izobrazba (Pedagoška diploma Willems®, Certifikat Willems®, Didaktična diploma Willems®),

- aktivno poučevanje na področju Willemsove glasbene pedagogike,

- redno izobraževanje na področju Willemsove glasbene pedagogike.


PEDAGOŠKA DIPLOMA WILLEMS®: diplomanti pedagoške diplome lahko izvajajo vse stopnje Glasbenega uvajanja ter Solfeggio po Willemsovih pedagoških načelih. 

CERTIFIKAT WILLEMS®: diplomanti certifikata lahko izvajajo glasbeno vzgojo v okviru njihovega profesionalnega udejstvovanja (osnovne šole, vrtci, bolnice, domovi za upokojence, paliativa, terapevtska dejavnost idr.).(spletna stran še v izdelavi - končamo do 11. 7. 2018)